My salvatoriáni jsme povolání následovat Božského Spasitele Ježíše Krista, abychom žili jako společenství v církvi pro apoštolskou službu.

 
     
  Úvodní stránka  

Salvatoriáni ve světě

  Salvatoriáni v České zemi  

  Zakladatel  

  Salvatoriáni dnes  

  Slova a napomenutí  

  Společnost Božského Spasitele - SDS  

Aktuality

  Napište nám  
 
 

Poslání Salvatoriánů


 

My, Salvatoriáni, duchovní synové kněze Františka od Kříže Jordana, tvoříme ve všeobecné Církvi společenství pastýřské služby. 

Svého Zakladatele následujeme hlásáním všem lidem, nejen naším životem, ale i v naší apoštolské službě, že spása se projevila v Ježíši Kristu, aby všichni mohli dojít k «poznání Tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal Ježíše Krista» (J 17, 3) a dosáhnout plnosti života. 

Tak, jak našeho Zakladatele, i nás toto poslání nutí sdílet apoštolskou službu se všemi lidmi. Jsme připraveni sloužit všem, na jakémkoliv místě, všemi způsoby a prostředky, kterými nás bude Kristova láska inspirovat. Věříme v Boží lásku a pomoc při rozpoznávání odpovědi na zvláštní znamení doby na každém místě a v každé době. 

Dnes nás tato znamení nutí být prorockým hlasem pro obnovu Církve a světa, zejména mezi mládeží a rodinami, zřetelným vyjadřováním hodnot Evangelia formou dialogu s každou kulturou, povzbuzováním laiků k naplňování jejich křestních závazků přijímáním vedoucích úloh, liturgické a charitativní služby, postavením se na stranu chudých při potírání současných forem zla, které znemožňují naplnit lidský život, zejména pokud jde o společenské poměry, materiální chudobu a všechny formy násilí. 

My, Salvatoriáni, se snažíme naplňovat naše poslání, když jsme nablízku těm, kterým sloužíme, když ukazujeme lidem dobrotu a vlídnost Boha, našeho Spasitele.